Informacja o wpłynięciu oferty Chorągwi Stołecznej ZHP 10.06.2021