Plan zagospodarowania terenu dla ul. Łabędziej (ślepy odcinek)