Plan zagospodarowania terenu dla drogi od ul. Olszewskiego do Sokolej

Obraz domyślny

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu projektowanej drogi od ul. Olszewskiego do ul. Sokolej.


Projekt zagospodarowania terenu dla drogi od ul. Olszewskiego do ul. Sokolej.pdf