Nagrody i wyróżnienia dla miasta Ząbki


31 stycznia 2012 roku miasto Ząbki
otrzymało trzy statuetki LIDERA PRO WM
dla rozwoju Mazowsza.


Miasto Ząbki zostało już wielokrotnie docenione przez różne instytucje, świadczą o tym przyznane nagrody, wyróżnienia, oraz certyfikaty. Burmistrz naszego miasta Małgorzata Zyśk zapraszana jest na konferencje, bierze udział w debatach jako ekspert w dziedzinie administracji samorządowej, co jest dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań powierzonych samorządom oraz mobilizującą do dalszego doskonalenia zarządzania jakością usług w Urzędzie Miasta. Poniżej przedstawiamy wykaz nagród przyznanych miastu na przestrzeni lat. 


ROK 2022

I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego dla Miasta Ząbki.

Wyróżnienie wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 listopada br. w Warszawie. Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Ranking ma na celu wyłonienie oraz promowanie gmin, które w znacznym stopniu wyróżniają się i rozwijają w obszarach społecznych oraz gospodarczych.I miejsce dla Miasta Ząbki w "Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021". Nagrodę dnia 26 maja 2022 r., w imieniu Prezesa GUS, wręczyła Pani Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Z radością informujemy, że Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu o Certyfikat i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, przyznała Urzędowi Miejskiemu w Ząbkach certyfikat i tytuł Laureata VII edycji Konkursu „Przyjazny Urząd 2022“.


Prestiżową nagrodę „Przyjazny Urząd 2022” dla ząbkowskiego magistratu wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w minioną sobotę, 23 kwietnia w Sali Kolumnowej Pałacu Radziwiłłów w Krakowie-Balicach. Nagrodę w imieniu Miasta Ząbki odebrała Anna Paciorek, Kierownik Biura Zamówień Publicznych UM Ząbki. To wyróżnienie i promocja naszej instytucji, które na pierwszym miejscu stawia na wysoką jakość obsługi klienta, nowoczesne zarządzanie publiczne, innowacyjne rozwiązania w zakresie kultury pracy, profesjonalizm i rzetelność w podejściu do świadczenia usług dla obywateli. Konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim jednostek,jako instytucji solidnych, kompetentnych i życzliwych oraz otwartych na potrzeby obywateli. Jury Konkursu, złożone z ekspertów i praktyków administracji publicznej uznało, że Urząd Miasta Ząbki cechuje wysoka kultura pracy, jakość w relacjach z interesantami, profesjonalizm i rzetelność. Dostrzeżono m.in. starania ząbkowskich urzędników i troskę o sprawną i bezpieczną obsługę mieszkańców podczas pandemii.Otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem i docenieniem dotychczasowych działań Urzędu Miasta Ząbki. Taka nagroda zobowiązuje do dalszych starań na rzecz podnoszenia jakości obsługi mieszkańców i stanowi czynnik motywujący do poszukiwania nowych rozwiązań dla rozwoju oraz dalszego doskonalenia.ROK 2021

Poznaliśmy wyniki I Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, miasto Ząbki zajęło w nim 2 miejsce. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 7 grudnia 2021 r. Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki odebrała dyplom i statuetkę. W wydarzeniu - stacjonarnie i online - wzięło udział ponad 200 uczestników.


/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2021-12/miasto-zabki-na-2-miejscu-w-rankingu-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego-2021/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie


W dniu 10 listopada 2021r. ogłoszone zostały wyniki konkursu "Rosnąca Odporność". Gmina Ząbki zajęła II miejsce w powiecie wołomińskim. W związku z tym, otrzymaliśmy nagrodę finansową w kwocie 500 000,00 zł. 

Gminy, które w okresie o 1 sierpnia 2021r. do 31 października 2021r. osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw COVID 19, zostały nagrodzone. Środki zdobyte w konkursie "Rosnąca odporność" będą w całości przeznaczone na budowę tężni, modernizację ząbkowskich placów zabaw oraz organizację Pikniku "Zdrowe Ząbki".
W dniu 8 września 2021 roku Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak podczas uroczystego apelu z okazji 102. Rocznicy powstania Policji Państwowej uhonorował cztery osoby „Medalami za Zasługi dla Policji”. Medale były formą podziękowania osobom, które współpracują z Komendą Stołeczną Policji. Brązowym medalem uhonorowano Panią Małgorzatę Zyśk Burmistrza Miasta Ząbki.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2021-09/uroczyste-wreczenie-medalu-za-zaslugi-dla-policji-dla-burmistrz-miasta-zabki-pani-malgorzaty-zysk/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie


Miasto Ząbki otrzymało Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” 2020/2021 w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw.

Certyfikat został nadany na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, reprezentujących polskie środowisko akademickie. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gala, podczas której został oficjalnie wręczony certyfikat odbyła się w dniu 5.07.2021 r.

ROK 2017

Robert Perkowski, burmistrz miasta Ząbki został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej  nadawanym przez resort edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczenie odebrał z rąk Mazowieckiej Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej oraz Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery podczas uroczystości w dniu 17 października 2017 r. w auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

ROK 2016

Robert Perkowski - burmistrz miasta Ząbki, 18 listopada br. wziął udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej, których organizatorem była Komenda Stołeczna Policji.

Podczas obchodów odbywających się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie najważniejszym punktem wydarzenia było wręczenie Medali za Zasługi dla Policji nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brązowy Medal z rąk Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w  MSWiA, nadinsp. dra. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji oraz szefa stołecznych policjantów, insp. Roberta Żebrowskiego otrzymał Robert Perkowski burmistrz Ząbek.

ROK 2015

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski został uhonorowany przez Związek Banków Polskich, wyróżnieniem z okazji 25-lecia współpracy samorządów z bankami za zasługi dla dialogu i rozwoju rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie to miało miejsce 2 grudnia br. w hotelu Gromada w warszawie podczas uroczystej gali. Tego dnia uhonorowani zostali samorządowcy, korporacje samorządowe, bankowcy oraz redakcje.

W dniu 29 maja br. burmistrz Ząbek Robert Perkowski został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za aktywną działalność w realizacji społeczno-zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła a w szczególności za zaangażowanie we wsparcie procesu wdrażania Programu „Samorządowa Polska”. To bardzo zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest tylko raz. Warto dodać, że wyższym stopniem tej nagrody jest Szabla Kilińskiego przyznana m. in. w 1999 roku Papieżowi Janowi Pawłowi II, a w 2003 roku Prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Uroczystość odbyła się w Płocku podczas VI uroczystej sesji Rady Powiatu połączona z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego.Akt dekoracji ma charakter uroczysty, obejmuje wręczenie medalu i dokumentu stwierdzającego jego nadanie (legitymacji) oraz przypięcie odznaki. 

ROK 2014

Podsumowanie kadencji 2010 - 2014- Ząbki 3. gminą w Polsce.W ciągu ostatnich kilku lat na terenie miasta Ząbki zmieniło się wiele. Miasto rozwija się dynamicznie co zostało wielokrotnie dostrzeżone i nagrodzone przez kapituły prestiżowych konkursów. Docenili to także autorzy raportu podsumowującego kończącą się kadencję samorządu 2010 - 2014. Wśród gmin o największej dynamice rozwoju w obszarze społecznym Ząbki zajęły zaszczytne 3 miejsce. Ranking przygotowany został przez firmę Curulis Sp. z o.o. i jak piszą jego twórcy prace nad jego stworzeniem trwały kilka miesięcy. Podczas prac nad raportem zbadano 2479 jednostek samorządu terytorialnego (wszystkie gminy, oraz miasta na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych.

9 października br. podczas uroczystej Gali w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Miasto Ząbki zostało wyróżnione tytułem "Sportowa Gmina 2014". Wyróżnienie przyznawane jest przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za szczególny wkład w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy. Nagrodę z rąk Mistrzów Olimpijskich- Jacka Wszoły, Andrzeja Suprona, Mariana Woronina odebrał burmistrz miasta Robert Perkowski w towarzystwie zastępcy Artura Murawskiego. Wart podkreślenia jest fakt, że Miasto Ząbki corocznie otrzymuje ten certyfikat. Wyróżnienie Sportowa Gmina przyznano nam już po raz trzeci.

Robert Perkowski zdobył ósmą nagrodę w kategorii włodarzy małych miast, którzy odnieśli największy sukces podczas swojej kadencji w latach 2010-2014. Rankingi przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Redakcja przygotowując swoje zestawienie rozpatrywała pojęcie sukcesu ostatnich czterech lat w kilku zasadniczych aspektach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społeczno-politycznym. Brano pod uwagę między innymi dochody budżetowe i strukturę wydatków w gminie, wskaźniki ekonomiczne, rozwój infrastruktury, poziom życia ludności, frekwencję wyborczą, czy też reelekcję w kolejnych wyborach. Przyznając miejsca w rankingu analizowano także tak szczegółowe dane jak długość ścieżek rowerowych, zasięg sieci wodno-kanalizacyjnej, a nawet wzięto pod lupę poziom edukacji w mieście.

W lipcu 2014 roku Urząd Miasta otrzymał od Prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacka Strzemiecznego dyplom za wspieranie szkół w przygotowaniu ich do efektywnego wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych, a Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach otrzymało certyfikat szkoły gotowej na TIK. W roku 2013/14 grupa nauczycieli wraz z dyrektorem Karolem Małolepszym realizowała program Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej Aktywna edukacja. Szkoła gotowa na TIK to szkoła, w której dyrektor i nauczyciele wiedzą, jakiego sprzętu potrzebują i jak będą go wykorzystywać w nauczaniu i uczeniu się uczniów. W ramach programu uczestnicy brali udział w kursach e-learningowych oraz warsztatach stacjonarnych.

15 lipca 2014r. już po raz 10 „Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych samorządów gminnych w Polsce. W tegorocznej edycji Ząbki zostały wyróżnione 3-krotnie za: stan finansów i zarządzanie, innowacyjność oraz realizację dużych inwestycji. Na prawie 2,5 tys. gmin w Polsce Ząbki zajęły odpowiednio: 18,23,40 miejsce. Laureaci zostali zaproszeni na specjalną galę, podczas której wręczono certyfikaty przyznane przez 10-osobową kapitułę, działającą pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. W imieniu burmistrza Ząbek wyróżnienie odebrał wiceburmistrz Artur Murawski.

Urząd Miasta Ząbki otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005. W dniach 2-3 czerwca br. w ząbkowskim urzędzie został przeprowadzony audyt certyfikacyjny, który pomyślnie przeszli pracownicy urzędu. Certyfikat potwierdza, że dane które trafiają do instytucji są dobrze chronione, a jednocześnie jest dowodem na to, że wprowadzona Polityka Bezpieczeństwa Informacji, rozbudowana sieć informatyczna, a także przeprowadzone szkolenia pracowników przyniosły zamierzony rezultat.Jest to już trzeci Certyfikat, którym poszczycić się może Urząd Miasta w Ząbkach. Pierwszy zgodny z normą ISO 9001:2008 otrzymaliśmy w 2009 roku. Ustanowiono wówczas politykę jakości, czyli kierunek działań organizacji dotyczący jakości. Stworzono Księgę Jakości wraz z przynależnymi mapami procesów. Opracowano i wdrożono procedury systemowe wymagane normą, oraz stworzono zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych. W Urzędzie Miasta funkcjonują wzory pism, druków i wniosków, dostępnych na stronie internetowej www.zabki.pl, oraz na BIP.

ROK 2013

Nagroda specjalna w Narodowym Konkursie Ekologicznym za ekologiczne i najnowocześniejsze przedszkole w Polsce, została przyznana miastu Ząbki . Nagrodzony obiekt o którym mowa to Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat”.To niecodzienne wyróżnienie odebrał burmistrz Robert Perkowski podczas Gali Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Konkursu 11 grudnia w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miasto zostało wyróżnione w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku.Konkurs jest organizowany już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Podczas Forum Nowoczesnego Samorządu 3 grudnia br.,w Hotelu Gromada w Warszawie, Miasto Ząbki, po raz kolejny otrzymało wyróżnienie „Miasto Dbające o Finanse Mieszkańców 2013 r. za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych.Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski został laureatem I stopnia za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych. Burmistrzowi został przyznany certyfikat „Miasto dbające o finanse mieszkańców”. Miasto czynnie uczestniczy w systemach wymiany informacji gospodarczych, korzystając z rejestru dłużników w BIG InfoMonitor, dzięki czemu dba o finanse mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa gospodarczego w regionie.

14 listopada br. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie podczas XIV edycji Gali Budowniczych Polskiego Sportu zastępca burmistrza miasta Ząbki Artur Murawski w imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego odebrał wyróżnienie w konkursie „Sportowy Obiekt Roku 2013” dla Centrum Turystyczno- Rekreacyjno- Sportowego- Kryta Pływalnia przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Mimo, że obiekt oddany będzie w grudniu już został dostrzeżony, doceniony i nagrodzony prestiżowym polskim wyróżnieniem.Ząbkowski obiekt został nominowany do wyróżnienia zarówno z uwagi na jego sportowy i rekreacyjny charakter, jak również wyróżniającą go architekturę.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski został zaproszony przez organizatorów II Kongresu Transportu Publicznego do podzielenia się doświadczeniami w uruchomionej przez miasto darmowej komunikacji dla zameldowanych mieszkańców Ząbek. Kongres odbył się 9 października br. w Centrum Designu i Kreatywności dla Biznesu „Concordia Design” w Poznaniu i zgromadził wielu przedstawicieli branż oraz sektorów, z którymi transport publiczny jest współzależny i funkcjonalnie powiązany.

W dniach 8-9 października br. podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz salonu Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD w Poznaniu, odbył się Kongres Samorządów GMINA 2013.
Celem tego przedsięwzięcia było sprowokowanie dyskusji dotyczącej rozwoju regionów oraz tworzenia platformy wymiany doświadczeń dla szerokiego grona specjalistów, przedstawicieli samorządów, administracji publicznej i biznesu. Podczas Kongresu GMINA eksperci branży brali udział w licznych panelach dyskusyjnych podzielonych na dwie ścieżki tematyczne: organizacja i działania samorządów a także usług dla mieszkańców. Właśnie dlatego wśród tegorocznych prelegentów nie mogło zabraknąć burmistrza miasta Ząbki Roberta Perkowskiego.

W dniach od 21 do 23 sierpnia burmistrz miasta Robert Perkowski na zaproszenie burmistrza Tallina Edgara Savissara uczestniczył jako ekspert w drugiej konferencji poświęconej bezpłatnemu transportowi publicznemu w estońskiej stolicy Tallinie. Podczas panelu dyskusyjnego kadra naukowa, przedstawiciele miast nawet w tak odległych krajach jak Chiny czy Nowa Zelandia dzieliły się doświadczeniem w funkcjonowaniu darmowego transportu w swoich aglomeracjach. Ich doświadczenia na pewno posłużyły niejednemu z włodarzy miast, którzy w przyszłości pragną uruchomić taką komunikację dla swoich mieszkańców. Podobne rozwiązania posiada m.in. Mariehamn stolica Wysp Alandzkich, oraz Vero Beach na Florydzie, we Francji w Boulogne – Billancourt, Chengdu w Chinach, oraz nasze- nieduże miasto w Polsce , miasto Ząbki.

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za umiejętne łączenie budowy nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji. Certyfikat odebrał zastępca burmistrza Artur Murawski podczas VI Kongresu Sportowej Polski 23 maja 2013r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie.

Burmistrz Robert Perkowski jako ekspert wdrażania oraz efektywnego wykorzystywania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji samorządowej na przykładzie Miasta Ząbki. III Konferencja z cyklu Państwo 2.0 pod nazwą „Administracja otwarta na zmiany” odbyła się 27 lutego 2013r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Organizatorem panelu dyskusyjnego była redakcja magazynu Computerworld, pod honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

Burmistrz Robert Perkowski jako prelegent na konferencji poświęconej „IT w Administracji” 21 stycznia 2013 roku w Hotelu „Courtyard” w Warszawie. Konferencja dotyczyła przedstawienia najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.


ROK 2012

W dniach 22-23 listopada 2012 roku w Urzędzie Miasta odbył się audyt w celu zweryfikowania systemu zarządzania jakością przyznany naszemu miastu w 2009 roku. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzanie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywania systematycznych pomiarów satysfakcji klienta i jakości wyrobów. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie, który został nam przedłużony do 29 listopada 2015roku.

Podczas konferencji „Europejskiego Doradcy Samorządowego” 22 listopada 2012 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany, Miasto Ząbki otrzymało wyróżnienie za szczególną dbałość o finanse mieszkańców. Wyróżnienie przyznało Centrum Prawa Bankowego i informacji, wydawca cenionego przez samorządowców poradnika „Europejski Doradca Samorządowy”. Burmistrz miasta Robert Perkowski został laureatem I stopnia za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych.

22 listopada 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu Zdrowa Gmina. Podczas Gali 10 gmin, w których odnotowano najwyższy wzrost procentowy osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, otrzymało tytuł Zdrowej Gminy. Miasto Ząbki otrzymało dyplom za prowadzenie działań na rzecz zwiększenia frekwencji zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrycie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

15 listopada 2012 roku , w warszawskim Multikinie „Złote Tarasy” odbyła się VII Gala Sportowej Polski, podczas której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył certyfikat Sportowej Gminy 2012 miastu Ząbki. Nagrodę dla miasta odebrał burmistrz Robert Perkowski w towarzystwie swojego zastępcy Artura Murawskiego oraz podinspektora ds. inwestycji UM Anny Paciorek.

W dniach 27-28 września 2012 roku w pałacu Kultury i Nauki wWarszawie odbyły się spotkania polskich profesjonalistów i specjalistów - EDU Trendy 2012. Konferencje, Warsztaty, Targi.
Podczas konferencji do panelu dyskusyjnego zaproszono ekspertów m. in. w dziedzinie funkcjonowania oświaty w gminach. W roli ekspertów wystąpili burmistrz miasta Robert Perkowski oraz dyrektor gimnazjum nr 1 w Ząbkach Karol Małolepszy. Robert Perkowski podczas swojej prezentacji mówił o standardach edukacji w gminie Ząbki.

Na zaproszenie Pure Conferences burmistrz Robert Perkowski, jako niezależny ekspert wziął udział w konferencji pod nazwą „Nowoczesna firma i administracja – efektywne zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi:, która odbyła się 18 września 2012 roku w Hotelu Golden Floor Atrium w Warszawie. Wystąpienie poświęcone zostało korzyściom płynącym z wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.

25 czerwca 2012 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu „Ring Gospodarczy Newsweeka& Forbesa”, poświęcone tematowi zatytułowanemu „Samorząd lokalny – inwestor niebanalny. Inwestycje samorządów w dobie walki z deficytem finansów publicznych”. Podczas jednego z paneli dyskutowano na temat „ Samorząd lokalny jako podstawowy czynnik i sprawca modernizacji Polski. Czy nim pozostania?”. Dyskusję prowadził Ryszard Holzer z „Newsweek Polska”. Wzięli w nim udział Halina Rozpondek – Poseł na Sejm RP, Wojciech Murdzek – Prezydent Świdnicy, Michał Olszewski- wiceprezydent Warszawy, Robert Perkowski – burmistrz miasta Ząbki, Lesław Fijał – skarbnik miasta Krakowa.

31 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której statuetkami wyróżnieni zostali beneficjenci z całego województwa mazowieckiego pozyskując najwięcej pieniędzy dla swoich mieszkańców. Miasto Ząbki pozyskało ok. 60 milionów złotych i otrzymało trzy statuetki LIDERA PRO WM dla rozwojuMazowsza we wszystkich możliwych kategoriach:


1. LIDER PRO WM – liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania,
2. AKTYWNOŚĆ – liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym,
3. SKUTECZNOŚĆ – łączne dofinansowanie zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

ROK 2011

16 września 2011 roku w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia S.A. Odbyła się Gala Plebiscytu „Euro – Gmina” województwa mazowieckiego. Kapituła plebiscytu w oparciu o dotychczasowe działania samorządu, nadała naszemu miastu Certyfikat potwierdzający, że miasto Ząbki spełniło wymagania najlepszych miast Unii Europejskiej i przyznała statuetkę w kategorii „Lider Edukacji” za:

1. Inwestycje oświatowe w gminie, w tym termomodernizację szkół,
2. Organizację dojazdu dzieci do szkół na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego,
3. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
4. Dostępności do nowoczesnych środków edukacyjnych ( internet, rzutniki audiowizualne, tablice multimedialne).
Podczas uroczystej gali z rąk wiceprezesa Fundacji „Euro – Partner” Artura Świtonia, statuetkę odebrali zastępca burmistrza Artur Murawski oraz sekretarz miasta Patrycja Żołnierzak.

ROK 2009

11 grudnia 2009r. Polskie Centrum Certyfikacji poświadczyło , że system zarządzania funkcjonujący w Urzędzie Miasta Ząbki spełnia wymagania zawarte w normie ISO 9001:2008 w zakresie Realizacji zadań gminnej administracji samorządowej na terenie Miasta Ząbki.

W dniu 30 września 2009r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja CATALYST, pierwszego w Europie Środkowo- Wschodniej rynku obligacji samorządów i przedsiębiorstw. Wśród samorządów z całej Polski, które wyemitowały obligacje komunalne, znalazło się miasto Ząbki.


31 maja 2009 roku w Hotelu 500 w Zegrzu odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń dla zasłużonych przedsiębiorców, twórców kultury, dziennikarzy i samorządowców. Wśród odznaczonych samorządowców znalazł się również burmistrz Robert Perkowski, jako jedyny przedstawiciel Mazowsza. Kapituła Akademii Polskiego Sukcesu odznaczyła burmistrza Ząbek srebrnym medalem za wkład w dynamiczny rozwój miasta i dbałość o rozwój i kulturę w powiecie.
Wśród laureatów znaleźli się także aktorka Krystyna Janda i redaktor Włodzimierz Szaranowicz.

UM Ząbki
foto: Bogdan Śladowski/ Jacek Pływaczewski