Lokalny Fundusz Pożyczkowy

 Szanowni Państwo,

od 16 marca 2015 r., na terenie Miasta Ząbki funkcjonuje Lokalny Fundusz Pożyczkowy (LFP) „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. Dobro mieszkańców jest dla mnie priorytetem, dlatego też postanowiłem przyłączyć Gminę Ząbki do Programu „Samorządowa Polska” i utworzyć na jej terenie Lokalny Fundusz Pożyczkowy. Nie boję się innowacji w związku z czym jesteśmy pierwszą gminą w województwie mazowieckim, która dołączyła do programu. Po dwóch latach działania funduszu pozytywnie oceniam jego działalność. Lokalny Fundusz Pożyczkowy powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnej społeczności i zgłaszane postulaty, a po jego założeniu, spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Ząbek. Mikro i mali przedsiębiorcy z terenu gminy potrzebują kapitału na start i rozwój swojego biznesu, natomiast średnie firmy mają na celu innowację i modernizację technologii. W ramach LFP uruchomiliśmy Punkt Informacyjny w budynku Urzędu Miasta Ząbki, miejsce które jest chętnie odwiedzane przez przedsiębiorców. Będące doskonałą bazą wiedzy dotyczącą korzystania z oferty pożyczkowej dla przedsiębiorców oferowanej w ramach Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska, z wykorzystaniem środków unijnych. Pozwala on w bardziej przystępny, jasny oraz czytelny sposób zapoznać mieszkańców z machiną biurokracji związaną z udzielaniem pożyczek.

Społeczność Ząbek po raz kolejny obdarzyła mnie dużym zaufaniem na które wpływ ma również prężne działanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. Zaangażowanie, dynamiczne funkcjonowanie oraz ciężka praca włożona w stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnego biznesu przynosi oczekiwane efekty. Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości prowadzi do poprawy sytuacji bytowej mieszkańców. Dało to szansę na pozostanie w mieście wielu zanikających już profesji (takich jak zegarmistrz, kaletnik, szewc czy też dalsze funkcjonowanie miejscowej piekarni).

Utworzenie własnej gminnej inicjatywy w ramach Programu „Samorządowa Polska” okazało się być bardzo trafną inwestycją. Mieszkańcy Ząbek docenili naszą determinację, energię oraz inicjatywę, dając temu wyraz w zainteresowaniu jakim cieszy się działalność funduszu. Z pozytywną opinią mieszkańców spotkała się oferta „Wsparcie na starcie” skierowana do ambitnych studentów i absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych, którzy chcą otworzyć własną działalność. To właśnie młodzi ludzie maja duże znaczenie dla biznesu a ich start bywa najcięższy, dlatego też na rozwój właśnie tej grupy społecznej stawiam w szczególności. Oprocentowanie takiej pożyczki to 0,56 % w skali roku, a okres spłaty to nawet 7 lat. W jej ramach można otrzymać nawet do 80 tys. zł. Warto też wspomnieć o ofercie dla przedsiębiorców, którzy działają na rynku dłużej niż 12 miesięcy, dla nich przeznaczona jest pożyczka w kwocie do 250 tys. zł, a dla firm działających krócej niż 12 miesięcy – do 120 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie od 3,16 proc. do 8,5 proc. w skali roku, z okresem spłaty do 60 miesięcy i możliwością zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.

Działalność Lokalnego Funduszu Pożyczkowego w gminie Ząbki jest modelowym przykładem tego, że warto wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz umacniać pozycję samorządu gminnego. W przeciągu minionych dwóch lat od uruchomienia LFP, udowodniliśmy, że ciężka praca, zapał i zaangażowanie, są najlepszym fundamentem do odniesienia sukcesu, a właśnie w kategorii sukcesu mieści się działalność lokalnego funduszu pożyczkowego. Zaś osiągnięte w tym czasie wyniki stanowią dla nas motywację do dalszego działania.

W związku z pozytywnymi doświadczeniami wyniesionymi z Programu „Samorządowa Polska” i korzyściami, jakie przynosi on mieszkańcom, prowadzącym działalność gospodarczą, gmina Ząbki przystąpiła także do Mazowieckiego Klastra Seniora, stworzonego w ramach Programu „Senior 2030”, aby zadbać o jakość życia swoich mieszkańców w wieku senioralnym.

Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski

Ząbki, marzec, 2017 r.