Informacja o wpłynięciu oferty dot. wspomagania działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia