Archiwum

Tłumacz dla osób głuchoniemych

Tłumacz dla osób głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Miasta Ząbki mogą skorzystać z pomocy...

Strefy ograniczeń w ruchu w Ząbkach

Strefy ograniczeń w ruchu w Ząbkach

Od 20 lutego 2015 r. w północnej części Ząbek formalnie obowiązuje strefa ograniczenia tonażowego dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t. Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje...

MOK zakończył akcję "Lato w Mieście 2015"

MOK zakończył akcję "Lato w Mieście 2015"

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zakończył program "Lato w Mieście 2015", którego celem była organizacja wycieczek i zajęć dla młodych mieszkańców naszego miasta. W akcji wzięło udział 90...

Trwają prace projektowe

Trwają prace projektowe

W związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115 t.j. z póź. Zm.) Miasto Ząbki przystąpiło do opracowania dokumentacji projektowej budowy niżej wymienionych dróg...