Jesteś uchodźcą? Zgłoś się do UM Ząbki.

Obraz domyślny

UM Ząbki tworzy listę osób przybywających do Polski w związku z wojną na Ukrainie. Powstanie baza, która ułatwi planowanie dalszych działań pomocowych.

Urząd Miasta Ząbki tworzy listę osób, które zatrzymały się u mieszkańców naszego Miasta. Powinniśmy mieć pełne rozeznanie potrzeb, aby skuteczniej planować pomoc, a także edukację czy dostęp do innych usług użyteczności publicznej. W tym celu prosimy, aby każdy, kto przyjął pod swój dach osoby uciekające przed wojną w Ukrainie (data przybycia po 24 lutego br.) zgłosił ten fakt poprzez wypełnienie poniższej tabelki:

UM Ząbki - baza.doc

oraz określił oczekiwane formy wsparcia dla tych osób. Prosimy o dostarczenie tych informacji na adres: krzysztof.krajewski@zabki.pl lub bezpośrednio do Kancelarii Tajnej UM Ząbki, pokój nr 22. Osoba odpowiedzialna Inspektor ds. SOC – Krzysztof Krajewski.

Dziękujemy.