Plan zagospodarowania terenu dla ul. Łabędziej wraz z fragmentem ul. Sokolej