Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej (DG)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/stanowisko-ds-dzialalnosci-gospodarczej/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

insp. Teresa Dorocka
tel. 22 5109 788

e-mail: teresa.dorocka@zabki.pl

Do zadań Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych):
  1. o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  2. o zmianę wpisu w CEIDG,
  3. o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
  4. o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
  5. o wykreślenie wpisu z CEIDG;
 2. przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przekazywanie do CEIDG;
 3. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;
 4. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 5. prowadzenie rejestru przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w innym obiekcie.

Wzory wniosków lub formularzy do pobrania w zakładce załatw sprawę na stronie głównej:

- wniosek CEIDG
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- zgłoszenie wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innym obiekcie
przydatne linki:

www.mikroporady.pl