Organizacje Pozarządowe - Ogłoszenia

Aktualności

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje: W...