Organizacje Pozarządowe - Ogłoszenia

Aktualności

Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 30 kwietnia 2018...

Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 18 kwietnia 2018...

Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Urząd Miasta...

Informacja o wpłynieciu oferty

Informacja o wpłynieciu oferty

INFORMACJA Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 3...

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Ząbki

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Ząbki

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Ząbki z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...