KONCEPCJE PROJEKTOWE DRÓG

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie w dniu 08.07.2015 roku o przystąpieniu przez Miasto Ząbki do opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych, przedstawiamy koncepcje projektowe dla nw. dróg:


ul. KRASICKIEGO

ul. NOWA

ul. LIPOWA

ul. REYMONTA

ul. ZŁOTA

ul. Nowoprojektowana na odc. od ul. ZŁOTEJ do ul. HERBERTA,

ul. HERBERTA

ul. ANDRESENA

ul. PROJEKTOWANA

ul. ZAKOPIAŃSKA