Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

insp. Urszula Nalazek
tel.


tel. 22 5109 700

e-mail: danuta.nalazek@zabki.pl
podinsp. Renata Piotrowska
tel. 22 5109 701
e-mail: renata.piotrowska@zabki.pl

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności: 

  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji urzędowej oraz prowadzenie rejestrów korespondencji;
  2. wprowadzanie korespondencji do elektronicznego obiegu dokumentów;
  3. obsługa centrali telefonicznej Urzędu;
  4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  5. prowadzenie rejestru faktur i rachunków;
  6. udzielanie informacji interesantom w zakresie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie;
  7. potwierdzanie profili zaufanych na platformie ePUAP;
  8. wydawanie mieszkańcom Miasta kart „Jestem z Ząbek” oraz kart dla rodzin wielodzietnych.