Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 14/16

tel. 22 781 63 61

Dyżury w punkcie konsultacyjnym:


  • dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: w środy i czwartki w godz. 16.00 - 18.00
  • dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin: w piątki w godz. 15.00 - 17.00
  • grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób współuzależnionych: w piątki w godz. 17.15 - 20.00

Informacja dotycząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych