W trakcie realizacji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/inwestycje-dofinansowane-z-budzetu-panstwa-lub-z-panstwowych-funduszy-celowych/w-trakcie-realizacji/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie
Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Szkoły podstawowe nr 1-6 z terenu Miasta Ząbki wzięły udział w Programie „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Pozyskane środki...

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej

Przedsięwzięcie pn. Budowa budynku mieszkalnego położonego w Ząbkach przy ulicy Kaszubskiej 10 realizowane jest przy udziale wsparcia finansowego środków budżetu państwa z Funduszu Dopłat w ramach realizacji...

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Program pn. ”Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. został uchwalony program w sprawie wsparcia zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki...