Zadania dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.