Projekt pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/projekty-unijne/wirtualny-warszawski-obszar-funkcjonalny-virtual-wof/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecieProjekt pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.02.01.02-14-8835/17-00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie: 2.1 Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c), realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wartość projektu 70 592 601,31 PLN , w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 56 474 081,04 PLN.

Planowany okres realizacji projektu 01-07-2016 do 30-12-2022.

Lista partycypujących gmin: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów

Wartość komponentów realizowanych w Mieście Ząbki wynosi 1 897 064,00 PLN., natomiast wysokość dotacji to 1 352 129,25 PLN.

Cel główny projektu: Poniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy użyciu technologii mobilnych.

Cel będzie realizowany poprzez podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych w pięciu obszarach (komponentach):


e-dostępność - wdrożenie systemu mikro nawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej;

1. mikronawigacja i informacje kontekstowe m.in. w urzędach, stacjach metra, przejściach podziemnych:

- nawigowanie wewnątrz budynków i w zamkniętych przestrzeniach

- lista spraw i informacji, gdzie/co załatwić – prowadzenie do pokoju/okienka

- ostrzeganie o przeszkodach

- wysyłanie aktualności, komunikatów, zaproszeń

2. oznaczenie „wizytówkami” placówek oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, pomocy społecznej.

Komponent jest realizowany przez Warszawę i 18 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki


e-turystyka – stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika umożliwiającego zgłębianie zasobów turystycznych WOF zgodnie z preferencjami, wykorzystując informację kontekstową oraz rzeczywistość rozszerzoną;

Komponent zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania technologiczne, które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja będzie miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję concierge'a  - osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględni przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i kino, muzea i galerie. Aplikacji będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku.

Komponent jest realizowany przez Warszawę, 21 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki


e-transport publiczny – uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową i asystenta osoby z niepełnosprawnością, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych; Komponent jest realizowany przez Warszawę i 7 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki.


e-parkowanie - dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych;

Mobilne narzędzie dla kierowców umożliwiające:

- odnajdowanie wolnego miejsca parkingowego

- nawigowanie do miejsca parkingowego

- opłatę za postój

Dla zarządcy infrastruktury:

- dokładne statystyki dotyczące parkowania

- dane dla kreowania polityki w tym obszarze

- wykrywanie niepłacących kierowców

Komponent jest realizowany przez Warszawę i 5 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki.


e-środowisko - zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w gminach WOF.
Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie codziennych wybór przez mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna;

Komponent jest realizowany przez Warszawę i 18 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki


Planowane efekty projektu:

- Zwiększenie liczby mieszkańców i turystów korzystających z e-usług publicznych

- Szersze włączenie osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku w życie społeczne WOF

- Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców WOF

- Zwiększenie liczby gmin oferujących innowacyjne e-usługi mieszkańcom i turystom

- Pobudzenie innowacyjności lokalnych firm, organizacji pozarządowych, osób i zwiększenie udziału zaangażowania partnerów w kreowaniu rozwiązań z zakresu smart city

- Budowa ekosystemu innowacji sektora publicznego na poziomie metropolitalnym
- Podniesienie atrakcyjności i innowacyjności WOF w oczach mieszkańców, turystów, przedsiębiorstw, inwestorów.