Soci@ll

Obraz domyślny

Projekt pn. „SOCI@LL-Whole School Social Labs-Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion” dofinansowany w ramach Programu Erasmus+, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2017-3496/001-001,

Celem projektu jest stworzenie wirtualnego laboratorium społecznego, które będzie sprzyjać stosunkom międzysektorowym na szczeblu lokalnym i europejskim, a także ustanowi podstawy dla możliwości kształcenia integracyjnego, wspieranych przez innowacyjne zasoby opracowane w ramach projektu.

Do projektu Soci@ll przystąpiły władze miast, organizacje oraz szkoły z czterech państw Portugalia, Włochy, Cypr oraz Polska, które będą współpracować ze sobą przez 3 lata projektu. Z polski w projekcie udział biorą Miasto Ząbki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach oraz Fundacja CEO.

Pełna lista Partnerów Projektu:

Partnerzy projektu Soci@ll Erasmus k+ :

 1. Koordynator projektu  INOVA+ (Portugalia);
 2. Câmara Municipal de Matosinhos  (Portugalia);
 3. Agrupamento de escolas Abel Salazar, S. Mamede de Infesta (Portugalia);
 4. Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology CARDET  (Cypr);
 5. Agios Athanasios Municipality  (Cypr);
 6. Private Grammar Modern Schools  (Cypr);
 7. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Volta”  (Włochy);
 8. Oxfam Italia Onlus  (Włochy);
 9. Licei “Giovanni da San Giovanni  (Włochy);
 10. CESIE (Włochy).
 11. Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO  (Polska);
 12. Miasto Ząbki (Polska);
 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach  (Polska);

Wśród beneficjentów projektu SOCI @ LL znajdują się szkoły i społeczności szkolne, władze lokalne, eksperci i specjaliści, zajmujący się tematyką tej inicjatywy oraz innych organizacji interesujących się zagadnieniami takimi jak włączenie społeczne i edukacja obywatelska.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w marcu 2018r w Portugalii w mieście Matosinhos.

Wśród beneficjentów projektu SOCI @ LL znajdują się szkoły i społeczności szkolne, władze lokalne, eksperci i specjaliści, zajmujący się tematyką tej inicjatywy oraz innych organizacji interesujących się zagadnieniami takimi jak włączenie społeczne i edukacja obywatelska.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w marcu 2018r w Portugalii w mieście Matosinhos.

W dniach 8-11 października 2018 r. partnerzy projektu SOCI @ LL Erasmus k+ spotkali się w Nikozji na Cyprze na drugim międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym przez cypryjską organizację CARDET.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele szkół i miast biorących udział
w projekcie.

Podczas spotkania zostały ustalone kolejne kroki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci SOCI @ LL, która będzie sprzyjać inkluzywnym wspólnotom edukacyjnym w całej Europie.

Pierwsze dwa dni (8-9 października 2018r.) to:

 • omówienie dotychczasowych prac szkół, lokalnych władz oraz organizacji nadzorujących projekt .
 • przegląd stanu badań SOCI @LL ,
 • przedstawienie głównych wniosków, które razem przyczynią się do ogólnego przeglądu obecnej praktyki w zakresie edukacji włączającej na Cyprze i we Włoszech, Portugalii i Polsce.

W kolejnych dniach (10-11 października 2018r.) zorganizowano dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli szkół i partnerów samorządowych projektu, aby zapewnić im narzędzia i metody potrzebne do tworzenia otwartych partnerstw w dziedzinie edukacji, poprzez wspólne i partycypacyjne podejście wewnątrz i wokół szkół.

Uczestnicy szkolenia odwiedzili jedną ze szkół biorących udział w projekcie - The Grammar School of Nicosia. Jest to szkoła kładącą największy nacisk na edukację opartą na nowoczesnych technologiach. Wszyscy uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć prace uczniów,odwiedzić laboratoria jak również czynnie wziąć udział w zajęciach z robotyki.

Następne kroki SOCI @ LL to:
1. Zaprojektowanie zestawów narzędzi dla liderów szkolnych, dotyczący tworzenia i utrzymywania wrażliwych kulturowo i integracyjnych systemów w szkole i wokół niej,

2. Stworzenie zestawów narzędzi dla nauczycieli na temat prowadzenia i wprowadzania w życie innowacyjnych programów nauczania i wielokulturowego uczenia się.
3. Sfinalizowanie planu działania Soci @ ll,

4. Sprawozdania na temat aktualnej sytuacji i najlepszych praktyk;
5. Stworzenie sieci Soci @ ll z sojuszami integracyjnymi w szkołach i poza nimi,
rozwój różnorodnych zasobów edukacyjnych dla szkół,


Informacje ze spotkań o realizacji projektu:
https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2019-5/spotkanie-w-ramach-projektu-soci-ll

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2019-10/kolejne-spotkania-w-ramach-projektu-soci-ll

Zapraszamy do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=X4sR9scIPsM&feature=youtu.be

Zapraszamy na stronę projektu:

wholeschoolsociallabs.eu.

Linki do spotkań w ramach Soci@ll Lab:

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2021-...

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-...

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-8/letnie-laboratorium-spoleczne-quot-w-ramach-projektu-soci-ll-erasmus

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-...

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-...

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-...

Baza wiedzy soci@ll

W ramach "soci@ll week" projektu Erasmus, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca wraz z mieszkańcami Ząbek w warunkach domowych nagrali kolędę "Przybieżeli do Betlejem".
https://www.facebook.com/artur.maciejewski.33/vide...

Soci@ll Week w Szkole Podstawowej 3 w Ząbkach (zabki.pl) 


KONSORCJUM PROJEKTU SOCI@LL ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI KOŃCOWEJ


Wyjazd studyjny na Cypr: