Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Obraz domyślny

Program pn. ”Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. został uchwalony program w sprawie wsparcia zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, którego środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone są dla gmin, powiatów i miast na dokończenie inwestycji rozpoczętych jak i zaplanowanych. Miasto Ząbki pozyskało łącznie 14.802.028,00 zł. PLN.

Pozyskane środki wydatkowane będą na inwestycje infrastrukturalne a także inne niezbędne działania lokalne:

- Modernizacja budynku Urzędu miasta Ząbki,

- Rozbudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza,

- Budowa i nadzór ul. Saperów,

- Rozbudowa dróg gminnych ul. Lotnicza, Sikorskiego, Kwiatowa, Kołłątaja,

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej w Ząbkach i budową kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Krzywej w Ząbkach wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- Rozbudowa drogi gminnej (ul. Szwoleżerów) w Ząbkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej,

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach,

- Budowa budynku komunalnego ul. Kaszubska 10.