Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Obraz domyślny

Program pn. ”Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. został uchwalony program w sprawie wsparcia zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, którego środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone są dla gmin, powiatów i miast na dokończenie inwestycji rozpoczętych jak i zaplanowanych. Miasto Ząbki pozyskało łącznie 14.802.028,00 zł. PLN.

Pozyskane środki wydatkowane będą na inwestycje infrastrukturalne a także inne niezbędne działania lokalne.