Projekt pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”

Obraz domyślny


Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 z dnia 30.12.2016

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wartość projektu 

185 452 233,04 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 71 592 114,14 PLN

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy: Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich / Zarząd Transportu Miejskiego

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.06.2018 

Cel główny projektu:  poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Projekt obejmuje budowę, przebudowę oraz modernizację 20 odcinków istniejących dróg rowerowych w Warszawie o charakterze komunikacyjnym, o łącznej długości ok. 73,5 km, przy czym jedna z nich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z sąsiadującą Gminą Miastem Marki oraz Miastem Ząbki.

Projekt tworzy spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 


W związku z powyższym w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. ul. Ostrobramska, na odcinku pomiędzy ul. Poligonową a ul. Fieldorfa
 2. ul. Belwederska, odcinek od ul. Spacerowej do ul. Dolnej;
 3. ul. Rzymowskiego, odcinek od ul. Puławskiej do ul. Cybernetyki
 4. Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramska, na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Grenadierów/Poligonowej
 5. ul. Żwirki i Wigury (I etap), odcinek od ul. Wawelskiej do ul. Racławickiej
 6. ul. Słomińskiego, na odcinku pomiędzy ul. Międzyparkową a ul. Inflancką
 7. ul. Okopowa - Towarowa, na odcinku pomiędzy rondem Radosława a placem Zawiszy
 8. ul. Puławska, odcinek od ul. Domaniewskiej do granicy miasta
 9. Al. Prymasa Tysiąclecia, odcinek od Al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich
 10. ul. Radzymińska, na odcinku pomiędzy ul. Karkonoszy a węzłem S8 Marki
 11. przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego (odcinek ul. Czerniakowska - Wał Miedzeszyński).
 12. ul. Żwirki i Wigury (etap II), odcinek pomiędzy ul. Racławicką a 17 Stycznia
 13. Al. Jerozolimskie, odcinek od ul. Grzymały - Sokołowskiego do pl. Zawiszy
 14. Pole Mokotowskie; 15.
 15. ul. Mińska, ul. Stanisławowska - ul. Dwernickiego - ul. Szaserów - odcinek pomiędzy ul. Grochowską a ul. Chłopickiego
 16. ul. Marsa, na odcinku pomiędzy ul. Żołnierską a ul. Cyrulików
 17. ul. Jagiellońska, odcinek od Ronda Starzyńskiego do Trasy Toruńskiej
 18. ul. Czerniakowska - ul. Powsińska - ul. Wiertnicza - ul. Przyczółkowa, odcinek od Al. Witosa do ul. Europejskiej
 19. ul. Kasprzaka - ul. Wolska - ul. Połczyńska, na odcinku od Al. Prymasa do granicy miasta.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.


Cele szczegółowe:

 1. szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego
 2. obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz zatłoczenia pochodzących z transportu indywidualnego zmotoryzowanego
 3. zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych
 4. lepsza integracja gałęzi transportu
 5. poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez dodatkowe efekty prozdrowotne jazdy na rowerze
 6. poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 7. stworzenie zintegrowanego, zrównoważonego systemu mobilności miejskiej
 8. promocja zrównoważonej mobilności i zdrowego trybu życia