Projekt pn. Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

Obraz domyślny


Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d688/19

Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Wartość projektu: 422 436,25 zł, w tym wkład własny: 63 591,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 337 949,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Przyrodnicze laboratorium
 2. Język angielski
 3. Język rosyjski
 4. Warsztaty kodowania
 5. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Zakoduj kompetencje
 8. Laboratorium elektroniki
 9. Laboratorium robotyki
 10. Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.