Projekt pn. ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach”

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/projekty-unijne/projekt-pn-mistrzowie-kompetencji-ii-w-szkole-podstawowej-nr-2-w-zabkach/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Wartość projektu: 416 198,19 zł, w tym wkład własny: 62 766,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

  1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
  2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 332 958,55 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Warsztaty kodowania
  4. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
  5. Zakoduj kompetencje
  6. Pokazy naukowe
  7. Laboratorium robotyki
  8. Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.