Program pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/projekty-unijne/program-pn-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Program pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,

realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA NR I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, DZIAŁANIE: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Program powstał w związku z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wywołanym COVID-19. Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało wprowadzenie nauczania zdalnego, jednakże wiele uczniów nie ma w domach komputerów ani dostępu do Internetu, co przyczyniło się do opracowania programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Miasto Ząbki uzyskało dotację w wysokości 99 900,00 PLN , co stanowi 100% środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o powierzenie grantu nr 1343/2020 z dnia 23.04.2020 r.

Okres realizacji: od 23.04.2020 r. do 23.10.2020 r.

Podstawowym celem projektu realizowanego przez Miasto Ząbki jest zakup 36 laptopów/komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym oraz myszy optycznych bezprzewodowych. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.