Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Obraz domyślny
Inwestycja  pn. „ Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki”, w ramach „Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” została zrealizowana zgodnie z umowa
o udzielenie dotacji nr BRI-II.805.7.240.2018 z dnia 12 grudnia 2018r. pomiędzy Miastem Ząbki a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.

W ramach zadania na terenie Miasta Ząbki zostały wybudowane oraz przebudowane następujące drogi :

  1. Ul. Mokra
  2. Ul. Krasickiego
  3. Ul. Zakopiańska
  4. Ul. Szkolna
  5. Ul. Legionów
  6. Ul. Podleśna
  7. Ul. Piaskowa
  8. Ul. Żeromskiego i Wigury

Dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł z Budżetu Państwa w ramach pn. „Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", co stanowi 32,33% kosztów zadania.