„Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.” oraz „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.” to nowe zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Obraz domyślny

 


Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.” oraz „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.” to nowe zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Miasto Ząbki otrzymało w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 65% wartości kosztów kwalifikowanych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.” – umowa o dofinansowanie nr FDS/97/2020. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 1 688 352,41 zł.

Pieniądze uzyskane z dofinansowania przeznaczone zostały budowę i rozbudowę: ul. Różanej, ul. Andersena i ul. Reymonta.

2. „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.” – umowa o dofinansowanie nr FDS/155/2020. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 941 206,46 zł.

Uzyskane z dofinansowania środki, przeznaczone będą w całości na przebudowę ulicy Sikorskiego.

Zadania te będą realizowane na przełomie lat 2020/2021.