Rozbudowa ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631 - etap I

Obraz domyślny
Inwestycja  pn."Rozbudowa ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631- etap I" objęła swoim zakresem  roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej klasy L w ul. Powstańców w Ząbkach zlokalizowanej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Dziką a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 631, o długości 1,09 km. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 1090 mb przystosowana do ruchu o kategorii KR3. Realizacja inwestycji obejmowała także m.in. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, rozbudowę oświetlenia drogowego, wykonanie 4 zatok autobusowych, 2 ronda o nawierzchni z kostki  kamiennej, oznakowanie poziome i pionowe. W ramach prac budowlanych wykonano przebudowy infrastruktury, która nie stanowi wyposażenia technicznego drogi wyłącznie w celu usunięcia kolizji: przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci energetycznych, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci teletechniczych. Usunięcie kolizji poległo  na przeniesieniu elementów infrastruktury poza pas jezdni.. 

Dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł z Budżetu Państwa w ramach„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.