"Remont gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki" oraz "Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki" to nowe zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r.

Obraz domyślny

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Miasto Ząbki otrzymało w 2019 r. dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Remont gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki” – umowa o dofinansowanie nr FDS/223/2019. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 4 031 891,00 zł.

Pieniądze uzyskane z dofinansowania przeznaczone będą na remont: ul. Górnośląskiej, ul. Słowackiego i ul. Traugutta oraz ul. Narutowicza.

2. „Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki” – umowa o dofinansowanie nr FDS/224/2019. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 10 741 509,00 zł.

Uzyskane z dofinansowania środki, przeznaczone będą w całości na przebudowę oraz budowę: ul. Projektowanej, ul. Kaszubskiej i ul. Andersena, ul. Gdyńskiej i ul. Lipowej, ul. Nowoprojektowanej i ul. Herberta, ul. Olszewskiego, ul. Bocianiej i ul. Sokolej oraz ul. Serwisowej.

Zadania te będą realizowane na przełomie lat 2019/2020.