Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach

Obraz domyślny

Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach”.Inwestycja pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego w Ząbkach” została wybudowana przy zbiegu ul. Tęczowej i ul. Jesiennej w Ząbkach .

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 880 670,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 1 496 270,40 PLN tj. 80% kosztów kwalifikowanych ze środków Budżetu Państwa.

Umowa o dofinansowanie nr BRI-II.3141.11.2018 z dnia 05.07.2018 r.

Okres realizacji: od 13.07.2018 r. do 14.12.2018 r.