KOMPLEKSOWY REMONT I BUDOWA GŁÓWNYCH DRÓG W ZĄBKACH- ETAP I


"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

W dniu 29 lipca 2010r. Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisał umowę z Miastem Ząbki o dofinansowanie projektu "Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach - Etap I" w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 13 165 646.00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 11 190 799,10 zł.

Spot TV dot. realizacji projektów "Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach. Etap I i II"

Pierwszy reportaż dot. realizacji projektów
"Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I i II

Drugi reportaż dot. realizacji projektów
"Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I i II"

Trzeci reportaż dot. realizacji projektów
"Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I i II"

Czwarty reportaż dot. realizacji projektów
"Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I i II

Piąty reportaż dot. realizacji projektów
""Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I i II