BUDOWA TUNELU DROGOWEGO POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU ULIC WOJSKA POLSKIEGO- ORLA

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

W dniu 12 listopada 2010r. Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, podpisał z miastem Ząbki umowę o dofinansowanie projektu "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach" w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 20 906 265,64 zł, które będą stanowić 85% kosztów kwalifikowanych z kwoty 24 595 606,64zł jakie Miasto Ząbki zamierza przeznaczyć na ten cel.