BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNO- REKREACYJNO- SPORTOWEGO- BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI


"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"