Podatek śmieciowy

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Od dnia 1 stycznia 2022 r., zgodnie z uchwałą  Nr L/472/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejsza się wysokość opłaty dla gospodarstw domowych jednoosobowych z 45 zł/m-c na 35 zł/m-c. Dla gospodarstw domowych co najmniej 2-osobowych stawka opłaty wynosi 70 zł/m-c.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów poniżej:

Oświadczenie dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przypominamy, że w 2022 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na dwa miesiące, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca z dwóch miesięcy, za które jest uiszczana do: 

  • 31 stycznia (za styczeń i luty), 
  • 31 marca (za marzec i kwiecień), 
  • 31 maja (za maj i czerwiec) 
  • 31 lipca (za lipiec i sierpień), 
  • 30 września (za wrzesień i październik), 
  • 30 listopada (za listopad i grudzień)

Opłatę wnosimy w kasie UM lub na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości. 

Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl

W sprawie deklaracji: magdalena.skiba@zabki.pl