Podatek śmieciowy

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się sposób ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzony zostaje podział na gospodarstwa domowe jednoosobowe oraz większe, różnicując stawki opłaty, której wysokość w przypadku gospodarstw domowych:

 • jednoosobowych - wyniesie 45 zł miesięcznie, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
  oraz 90 zł miesięcznie, gdy odpady nie są segregowane,
 • wieloosobowych- wyniesie 70 zł miesięcznie, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
  oraz 140 zł miesięcznie, gdy odpady nie są segregowane.

W związku z powyższym do 30 września 2019 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wzorem ustalonym uchwałą Nr XI/108/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r., w której ustalono również, że dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie ilości zużytej wody na danej nieruchomości.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów poniżej:

Oświadczenie dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przypominamy, że począwszy od początku 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na dwa miesiące, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca z dwóch miesięcy, za które jest uiszczana do: 

 • 31 stycznia (za styczeń i luty), 
 • 31 marca (za marzec i kwiecień), 
 • 31 maja (za maj i czerwiec) 
 • 31 lipca (za lipiec i sierpień), 
 • 30 września (za wrzesień i październik), 
 • 30 listopada (za listopad i grudzień)

Opłatę wnosimy w kasie UM lub na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości. 

Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl

W sprawie deklaracji: magdalena.skiba@zabki.pl