Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2016

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki w 2016 roku, w tym: demontaż, transport i utylizacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.300,00 zł.