Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2015

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki w 2014 roku, w tym: demontaż, transport i utylizacja dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 11.000,00 zł.