Wczoraj odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VI kadencji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2022-11/wczoraj-odbyla-sie-pierwsza-sesja-mlodziezowej-rady-miasta-zabki-vi-kadencji/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Dnia 7.11. 2022 r. o godz. 18:30 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VI kadencji. Sesja rozpoczęła się ślubowaniem, następnie, Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki, wraz z Koordynatorką  Główną Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki, Radną Marzeną Toton, oraz ustępującym z ww. funkcji Radnym Marcinem Kubickim, Przewodniczącym Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki, wręczyli uczniom zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta.

W składzie młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VI kadencji znaleźli się:


1. Gajewski Miłosz

2. Lasecka Oliwia

3. Cichocki Igor

4. Czajczyk Zuzanna

5. Gryglas Maja

6. Dźwigniewska Zofia

7. Polkowski Mateusz

8. Zawadzki Patryk

9. Waś Franciszek

10. Romańczuk Michalina

11. Kędziora Michalina

12. Adamska Maja

13. Binio Iga

14. Konkolewski Piotr

15. Komorowski Jakub

16. Ziemka Miłosz

17. Kamil Skłodowski

18. Korda Mikołaj

19. Kossowska Antonina

20. Wiącek Katarzyna


zdjęcie grupowe MRM Miasta Ząbki VI kadencji z Panią Burmistrz Małgorzatą Zyśk


Młodzieżowa Rada pozwala najmłodszym mieszkańcom naszego miasta brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z dziećmi i młodzieżą na poziomie lokalnym. Organ ten pełni również funkcje doradcze i opiniuje działania podejmowane przez burmistrza lub „dorosłą” Radę Miasta. Może również sam występować z inicjatywami do innych organów samorządu lokalnego. Członkami Młodzieżowej Rady Miasta zostaje młodzież z ząbkowskich szkół, która ukończyła 12 r.ż. Dodatkowo, w Radzie zasiadają uczniowie szkół spoza naszego miasta, ale będący mieszkańcami Ząbek. Górna granica wieku członka Młodzieżowej Rady, to 18 lat. Opiekę nad młodzieżą sprawują koordynatorzy wyznaczeni przez dyrekcję każdej ze szkół. Całość nadzoruje Pani Marzena Toton Główna Koordynatorka i jednocześnie członkini Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki . Wszystkim nowo wybranym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz zdobywania ciekawych doświadczeń.


fot. Jolanta Marszał