Bezpłatna komunikacja dla obywateli Ukrainy

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2022-03/bezplatna-komunikacja-dla-obywateli-ukrainy/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

1. Ząbkowska Komunikacja Miejska

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Miasta Ząbki Nr. 0050.17.2022 z 2 marca 2022 r. zwalnia się od opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Ząbki na liniach autobusowych Ząbki-1, Ząbki-2 i Ząbki-3  Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej  obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku na podstawie posiadanych przez nich dokumentów, w szczególności paszportu ze stemplem odprawy granicznej, zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną lub innego dokumentu potwierdzającego status uchodźcy. Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.52.2022 z 25 maja 2022 r. ULGA BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ do 31.05.2022 r. 

2. Warszawski Transport Publiczny (komunikacja Zarządu Transportu Miejskiego)

UWAGA ZMIANA ZASAD od 15 kwietnia 2022 r. 

Piątek – 15 kwietnia będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli Ukrainy.

Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy:

  • przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego lub później,
  • dotarli do Polski legalnie,
  • posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.

Uprawnienia będą honorowane we wszystkich pojazdach WTP na obszarze 1. i 2. strefy biletowej.

Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem nr 611/2022 prezydenta m.st. Warszawy z 13 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy.

Вiд п’ятниці, 15 квітня 2022р., громадський транспорт Варшави буде безкоштовним для громадян України, які прибули до Польщі 24 лютого 2022р. або пізніше.
Права діятимуть до 31 травня 2022 року.

Безкоштовним буде проїзд для громадян України, які:

  • прибули до Польщі – у зв’язку з війною яку розпочала Росiя проти України – 24 лютого 2022р. aбо пізнiше
  • доїхали до Польщi легально
  • мають документ, що засвідчує прибуття до Польщi 24 лютого 2022р. або пізніше.

Права до безплатних проїздiв будуть гонорованi на всіх транспортних засобах WTP на обшарi 1-ї та 2-ї стрефи.

Під час контролi квитків необхідно пред’явити документ, що підтверджує українське громадянство та прибуття до Польщi вiд 24 лютого цього року.


3. Koleje Mazowieckie. 

Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. informują, decyzją Zarządu Spółki od  dnia 26 lutego 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. dla obywateli Ukrainy wprowadza się NIEODPŁATNE i NIEOGRANICZONE przejazdy pociągami „Kolei Mazowieckich – KM”. Podczas przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckich – KM wystarczy okazać paszport Ukrainy albo ewentualnie inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Мазовецька залізниця - KM sp.z o.o. повідомляє, про рішення керівництва компанії: 26 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року для громадян України запроваджуються БЕЗКОШТОВНІ та НЕОБМЕЖЕНІ проїзди поїздами Koleje Mazowieckie – KM. Під час поїздки поїздом Koleje Mazowieckie - KM достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство України.

Nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały przedłużone na okres od 26 marca do 30 kwietnia 2022 r.

Osoby te mogą odbywać podróż wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin na podstawie posiadanych dokumentów oraz wydanych w pociągu nieodpłatnych biletów na przejazd jednorazowy.

Pracownicy drużyn konduktorskich wydają bilety przy kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Пані та панове,

 безкоштовний проїзд для громадян України продовжено на період з 26 березня по 30 квітня 2022 року.

 Громадяни України можуть подорожувати всіма поїздами, якими керує компанія "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.  та автобуси KM, які прямують на ділянку станції Модлін – аеропорт Модлін на підставі наявних документів та безкоштовного квитка (оформленого в поїзді).

 Працівники кондукційних бригад видають квитки при перевірці паспорта без стягнення плати за видачу квитка в поїзді.