"Zima w mieście 2022"  w terminie 31.01- 04.02.2022 r.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2022-01/zima-w-miescie-2022-tylko-w-pierwszym-tygodniu-ferii/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki będzie zorganizowany wypoczynek dla dzieci w okresie ferii zimowych od 31 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. w ramach akcji „Zima w mieście 2022”. Z uwagi na sytuację pandemii w kraju oraz ograniczone możliwości kadrowe, opieka nad uczniami będzie odbywała się tylko w pierwszym tygodniu ferii.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową informację dotyczącą:


  1. adresów placówek, które w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. będą prowadziły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach akcji ,,Zima w mieście 2022" na terenie Miasta Ząbki,
  2. stron internetowych placówek, w których organizowana jest „Zima w mieście”, gdzie znajdą się informacje dotyczące: zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach oraz zapisu uczestników.Nazwa i adres organizatora wypoczynku


Strony internetowe poszczególnych placówek, na których dostępna jest informacja o organizacji

zimy w mieście 2022

SP Nr 1

ul. Piłsudskiego 35, Ząbki


https://sp1zabki.szkolnastrona.pl/


SP Nr 2

ul. Batorego 11, Ząbki


http://www.sp2zabki.pl/


SP Nr 3

ul. Kościelna 2, Ząbki


http://sp3zabki.pl/SP Nr 4

ul. Harcerska 9, Ząbki

https://sp4zabki.szkolnastrona.pl/


SP Nr 5

ul. Batorego 37, Ząbki

https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/


SP Nr 6

ul. Dzika 36, Ząbki

https://sp6zabki.szkolnastrona.pl/


Jednocześnie informujemy, iż każda ze szkół przyjmuje na akcję „Zima w mieście” tylko swoich uczniów.

Opieka nad uczniami zorganizowana będzie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży oferta zajęć w czasie ferii zimowych, urozmaici im spędzanie czasu wolnego w bezpiecznych i przyjaznych warunkach oraz ciepłej atmosferze.