Ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej przy SP 2 w Ząbkach

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-12/ogloszono-przetarg-na-budowe-hali-sportowej-przy-sp-2-w-zabkach/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Burmistrz Miasta Ząbki, w dniu dzisiejszym ( tj. 15.12.2021 r.) ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2021 r.

Obiekt składać się będzie z dwóch części: głównej hali sportowej oraz zespołu sanitarno – szatniowego ze strefą wejściową. Obiekt w części hali jednokondygnacyjny z wydzieloną antresolą w postaci widowni.

Parametry techniczne:
 -   Powierzchnia zabudowy (budynek): 1 631,84 m2;
 -   Powierzchnia użytkowa budynku: 1 680,96 m2;
 -   Powierzchnia całkowita: 1 677,41 m2;
 -   Kubatura budynku 16 500,00 m3;
 -   Ilość kondygnacji: budynek jednokondygnacyjny, dwupoziomowy z antresolą.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 -   wykonanie gospodarki zieleni istniejącej,
 -   rozbiórkę elementów istniejących,
 -   roboty ziemne i  wypompowanie wody,
 -   zabezpieczenie przeciwwodne wykopu,
 -  wykonanie ław, stóp i fundamentów,
 -   wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku,
 -   wykonanie konstrukcji stalowych budynku,
 -  wykonanie robót murowych zewnętrznych i wewnętrznych,
 -   montaż okien, drzwi i fasad zewnętrznych,
 -   ułożenie warstw wykończeniowych stropodachu,
 -   montaż urządzeń instalacyjnych na terenie i kondygnacjach nadziemnych,
 -   prace elewacyjne - ułożenie ocieplenia,
 -   wykonanie robót instalacyjnych wewnątrz budynku,
 -   montaż okładzin elewacyjnych,
 -   roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,
 -  wykonanie chodników, placów, miejsc postojowych na terenie działki,
 -   wykonanie obiektów drobnych form architektonicznych na terenie działki,
 -   wykonanie przyłączy do budynku,
 -   dostawę i montaż wyposażenia.