KONSULTACJE SPOŁECZNE - Zagłosuj do 30 czerwca 2022!

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-11/konusltacje-spoleczne-gazomontaz/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Weź sprawy w swoje ręce i wypowiedz się!

Do dnia 30 czerwca 2022r. możesz zagłosować i wybrać propozycję zagospodarowania działki po Gazomontażu przy ul. Piłsudskiego 101, w Ząbkach.

To jest czas, by mieszkańcy zajęli stanowisko w sprawie i wypowiedzieli się na temat swoich oczekiwań. Co, Twoim zdaniem, powinno powstać na działce 33/9 obręb 0055 o powierzchni 13852m2, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców?

Jak wziąć udział w głosowaniu? Internetowo lub tradycyjnie.

I. Głosowanie internetowe:
wejdź na: ankieta.zabki.pl i zagłosuj zgodnie z instrukcją.

II. Głosowanie tradycyjne

- Wytnij ankietę z gazety „Co słychać ?” lub wydrukuj druk ankiety +

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konsultacjach społecznych

- Wypełnij ankietę zgodnie z instrukcją i wrzuć do urny do głosowania znajdującej się w poniższych lokalizacjach, w godzinach ich pracy:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Piłsudskiego 35
  • Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Batorego 11
  • Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kościelna 2
  • Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, wejście A przy Biurze Obsługi Interesanta
  • Pływalnia Miejskiego Centrum Sportu ul. Słowackiego 23

Zasady głosowania.

W głosowaniu mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy miasta Ząbki, po podaniu imienia, nazwiska oraz ząbkowskiego adresu zamieszkania.

Ankieta zawiera 8 propozycji głównych, z których można wskazać tylko jedną (jednokrotny wybór). Następnie w zależności od dokonanego wyboru propozycji  (od 1 do 8),  należy uszczegółowić swoją wypowiedź - wskazać odpowiedzi tak/nie.

WAŻNE!

Można wskazywać odpowiedzi tak/nie tylko pod jednym, wybranym punktem.

W przypadku głosowania internetowego głosować można tylko raz z jednego urządzania (zabezpieczenie po IP).
Głosowanie trwa od 1 maja do 30 czerwca 2022 roku.

Poniżej można zapoznać się z ekspertyzami technicznymi budynków, którymi zabudowana jest działka nr 33/9 obręb 0055 po Gazomotażu:

zobacz załączniki z dokumentacją techniczną