KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przeznaczenia terenu po Gazomontażu zakończone

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-11/konusltacje-spoleczne-gazomontaz/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Wyniki konsultacji społecznych - RAPORT


I część konsultacji

Do dnia 30 czerwca 2022r. trwały konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania działki po Gazomontażu przy ul. Piłsudskiego 101, w Ząbkach.

Mieszkańcy zajęli stanowisko w sprawie i wypowiedzieli się na temat swoich oczekiwań. Co, ich zdaniem, powinno powstać na działce 33/9 obręb 0055 o powierzchni 13852m2, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców.

Wyniki opublikujemy niebawem.


Zasady głosowania.

W głosowaniu mogli wziąć udział pełnoletni mieszkańcy miasta Ząbki, po podaniu imienia, nazwiska oraz ząbkowskiego adresu zamieszkania.

Ankieta zawierała 8 propozycji głównych, z których można było wskazać tylko jedną (jednokrotny wybór). Następnie w zależności od dokonanego wyboru propozycji  (od 1 do 8),  należało uszczegółowić swoją wypowiedź - wskazać odpowiedzi tak/nie.

WAŻNE!

Można było wskazywać odpowiedzi tak/nie tylko pod jednym, wybranym punktem.

W przypadku głosowania internetowego głosować można było tylko raz z jednego urządzania (zabezpieczenie po IP).
Głosowanie trwało od 1 maja do 30 czerwca 2022 roku.

Poniżej można zapoznać się z ekspertyzami technicznymi budynków, którymi zabudowana jest działka nr 33/9 obręb 0055 po Gazomotażu:

zobacz załączniki z dokumentacją techniczną

Propozycje zagospodarowania znajdują się pod linkiem:

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-03/gazomontaz-propozycje-w-zakresie-wykorzystania-terenu