24.11 odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-11/24-11-odbyla-sie-pierwsza-sesja-mlodziezowej-rady-miasta-zabki-v-kadencji/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniu 24.11. 2021 r. o godz. 19:00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji. W imieniu Burmistrza Miasta Ząbki, zaświadczenia o wyborze na młodzieżowych radnych, wręczyła uczniom, Pani Patrycja Żołnierzak Sekretarz Miasta Ząbki oraz Pan Waldemar Stachera Przewodniczący Rady Miasta Ząbki. Na uroczystość przybyło 18 osób z 21. nowo wybranych radnych MRM. W składzie młodzieżowej Rady Miasta Ząbki znaleźli się:


Maciej Stepuch- SP nr 1

Zuzanna Niekraszewicz SP nr 1

Rozbiewska Anna SP nr 2

Winiarska Lena, SP nr 2

Cholewski Damian, SP nr 2

Żurek Michał, SP nr 3

Franczuk Aleksandra, SP nr 3

Dźwigniewska Zofia, SP nr 3

Michał Krysztofiak, SP nr 4

Michalina Kędziora, SP nr 5

Maja Bieganowska, SP nr 5

Gabriela Sikorsk, SP nr 6

Stanisław Podkow, SP nr 6

Maja Hojnia, SP nr 6

Mikołaj Korda, Katolicka SP w Ząbkach

Iga Olędzka z XLVII L.O. im. Stefana Wyspiańskiego

Julia Osiak z XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Katarzyna Wiącek z L.O. im. R. Szumana

Zuzanna Chojnowska LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Ząbkach

Kamil Skłodowski L.O. im. Bolesława Limanowskiego

Miłosz Ziemka LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego


Młodzieżowa Rada pozwala najmłodszym mieszkańcom naszego miasta brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z dziećmi i młodzieżą na poziomie lokalnym. Organ ten pełni również funkcje doradcze i opiniuje działania podejmowane przez burmistrza lub „dorosłą” Radę Miasta. Może również sam występować z inicjatywami do innych organów samorządu lokalnego. Członkami Młodzieżowej Rady Miasta zostaje młodzież z ząbkowskich szkół, która ukończyła 13 r.ż. lub jest uczniem klasy, co najmniej, siódmej. Dodatkowo, w Radzie zasiadają uczniowie szkół spoza naszego miasta, ale będący mieszkańcami Ząbek. Górna granica wieku członka Młodzieżowej Rady, to 18 lat. Opiekę nad młodzieżą sprawują koordynatorzy wyznaczeni przez dyrekcję każdej ze szkół. Całość nadzoruje Pan Marcin Kubicki Koordynator Główny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki. Wszystkim nowo wybranym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz zdobywania ciekawych doświadczeń.