Spiszmy się dla Ząbek!

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-09/spiszmy-sie-dla-zabek/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Drodzy Ząbkowianie, spis powszechny jest ważny dla nas, wszystkich mieszkańców Ząbek. Będzie miał wpływ na życie naszej społeczności i na dochody Miasta Ząbki przez 10 kolejnych lat. Dzięki liczbie spisanych mieszkańców okaże się ile ludności faktycznie zamieszkuje nasze miasto, a co za tym idzie, jakie środki otrzymamy na rozwój sieci energetycznej, kanalizacji, dróg i oświaty. Przecież wszystkim nam zależy, aby potrzeby mieszkańców, dostęp do infrastruktury, szkół, przedszkoli, był powszechny, równy i swobodny a nasza społeczność rozwijała się w godnych warunkach.

Dane spisowe będą miały wpływ na bazę prognozy demograficznej i samą prognozę demograficzną GUSu dla Ząbek i aglomeracji. W chwili obecnej prognoza dla Ząbek liczona od 2021 roku wynosi niewiele ponad 38 tys. mieszkańców, a jest nas przecież o wiele więcej!

Prognoza demograficzna jest podstawą do przewidywania natężenia ruchu, zapotrzebowania na energię, gaz, wodę, produkcję ścieków, odpadów, zapotrzebowania na usługi zdrowia, usługi opieki nad osobami starszymi itp. Czyli  podejmowania decyzji niezmiernie  ważnych dla mieszkańców, m.in. o inwestycjach ponadlokalnych, ich lokalizacji, harmonogramie, parametrach takich jak infrastruktura transportowa, przesyłu energii (gaz, prąd, ciepło), usług medycznych (liczbę karetek, sieć szpitali, przychodni, nocną pomoc medyczną) kwestie bezpieczeństwa, etaty policji, liczba komisariatów, liczba, lokalizacji oraz obsada strażnic PSP, sieć placówek pocztowych, czy też także edukacji.

Obecna, zaniżona prognoza wpływa negatywnie na wskaźniki opłacalności różnych projektów i na szanse ich dofinansowania zewnętrznego. Liczymy na Państwa, na udział w tak ważnym dla nas wszystkich spisie i wierzymy, że po spisie będzie lepiej z funduszami na kluczowe dla nas, mieszkańców Ząbek inwestycje.


Zapraszamy do spisania się w najbliższy weekend na terenie Miejskiego Centrum Sportu, w sobotę i w niedzielę, 18 i 19 września 2021 r. w godzinach 10-20.