Ulica Żbikowskiego w Ząbkach

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2021-04/ulica-zbikowskiego-w-zabkach/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki, radni podjęli uchwalę w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się w południowej części miasta, wzdłuż DW 631, łączącej ul. Szwoleżerów z ul. Powstańców. Ulica o dotychczasowej roboczej nazwie – Projektowana, która została otwarta dla ruchu pod koniec 2020 roku, otrzymała nazwę - ul im. Ryszarda Żbikowskiego.
Na cześć mieszkańca Ząbek, pasjonata historii swojego miasta, który był współtwórcą herbu Ząbek i autorem monografii naszego miasta, która ukazała się w 1988 r., pod tytułem „W cieniu stolicy. Zarys dziejów Ząbek”. Monografia opisuje nawet dzieje sprzed 1560 r. kiedy powstała wieś Wola Zambkowa. W 2006 r. wydawnictwo Apostollicum wydało kolejną pozycję jego autorstwa pod nazwą „Ząbki, dzieje, ludzie, miasto”, która jest rozwinięciem pierwotnej monografii miasta. Opisuje wydarzenia występujące po zmianach samorządowych i ustrojowych w 1990 roku. Autor położył duży nacisk na opisanie koncepcji Miasta Ogrodu a także działania struktur samorządowych, lokalnych organizacji, a nawet biznesu. Bazował, w znacznej mierze, na relacjach mieszkańców. Ryszard Żbikowski aktywnie uczestniczył w tworzeniu historii naszego miasta - był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Ząbkach, pracował w Urzędzie Miasta na stanowisku ds. obrony cywilnej dzięki czemu powstała Kampania Ratownictwa Ogólnego, pracował także jako komendant Zakładowej Ochrony Straży Pożarnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach.

Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Inicjatorem uchwały oraz autorem obszernego uzasadnienia do uchwały jest pan Mariusz, mieszkaniec naszego miasta, pasjonat jego dziejów, który prowadzi na FB stronę pn. „Ząbki - poznaj okolice” https://www.facebook.com/Z%C4%85bki-poznaj-okolice-110534740672818/?ref=py_c .

Iwona Potęga