Czy masz już swoją Kartę Mieszkańca?

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2020-5/nowa-karta-mieszkanca-juz-od-25-maja/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie


Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek" powstała, by zachęcić Mieszkańców do rozliczania PIT-ów  w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, zgodnie z ząbkowskim adresem zamieszkania. Warto płacić podatki dla Ząbek. Karta jest dostępna w dwóch wariantach: wirtualnym (w postaci aplikacji, którą instaluje się w smartfonie) oraz tradycyjnego, plastikowego nośnika.

Jak uzyskać nową kartę?

Wniosek o wydanie nowej karty można złożyć poprzez stronę internetową jestemzzabek.pl, osobiście w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii zachęcamy mieszkańców do składania wniosków online.

Do karty wirtualnej uprawniona osoba będzie miała dostęp od razu po akceptacji wniosku przez pracownika urzędu bez konieczności wychodzenia z domu (na rozpatrzenie wniosku złożonego online będziemy musieli poczekać około 2-3 dni). Jeśli jednak mieszkaniec zdecyduje się na kartę plastikową, która na czas epidemii nie będzie wyrabiana od ręki, to jej otrzymanie także będzie w pełni bezpieczne. Zostanie ona dostarczona do skrzynki pocztowej. Taki system będzie funkcjonował do końca trwania stanu epidemii w Polsce.


Do wniosku o wydanie nowej karty trzeba będzie dołączyć odpowiednie załączniki: aktualne kolorowe zdjęcie o wym. 35x45 mm (podpisane czytelnie na odwrocie przy składaniu wniosku w formie papierowej), skan dowodu osobistego oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • pierwsza strona złożonego PIT-u za 2021 rok (ta, na której jest adres zamieszkania) ze stemplem wołomińskiego urzędu skarbowego poświadczającej rozliczenie podatku,
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (tą, na której jest adres zamieszkania) składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku i adresem zamieszkania.

Kartę można też wyrobić dzieciom, uczniom, studentom do ukończenia 26. roku życia. W tym przypadku wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Do wniosku trzeba będzie dołączyć skan ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, a przy odbiorze karty - okazać dokument tożsamości i w razie potrzeby do wglądu oryginały dokumentów przesłanych przy składaniu wniosku o kartę drogą internetową.

Na jak długi czas będzie wydawana Karta?

Nową Kartę Mieszkańca dostaną tylko osoby, które rozliczyły podatek dochodowy za ostatni rok, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach. Dla osób, które są zameldowane w naszym mieście karta będzie ważna przez 24 miesiące, dla osób, które nie są zameldowane na pobyt stały, karta będzie ważna przez 12 miesięcy.

Wcześniej wydane karty obowiązywały do 30 listopada 2020 roku. Po tej dacie z przywilejów, które daje nowa karta, będą mogły korzystać tylko te osoby, które rozliczyły PIT na rzecz miasta Ząbki. Mieszkańcy, którzy posiadają starą wersję karty, mogą ją wymienić na nową – co ważne, wydanie pierwszej karty zbliżeniowej będzie bezpłatne. Dopiero w razie zgubienia lub zniszczenia tego nośnika za wydanie duplikatu trzeba będzie zapłacić 15 złotych.

Jakie korzyści dla posiadaczy Karty?

 • bezpłatna komunikacja miejska,
 • 25 proc. zniżki na atrakcje w Miejskim Centrum Sportu: kręgle, basen, squash,
 • rabaty na zajęcia prowadzone w MOSiR oraz MOK,
 • zniżki na produkty i usługi u lokalnych przedsiębiorców,
 • możliwość bezpłatnego chipowania zwierząt,
 • dopłaty do sterylizacji.

Dodatkowo Mieszkańcy będą mieli teraz:

 • korzystniejsze warunki korzystania z planowanych stref płatnego parkowania na terenie miasta.

Tylko posiadacze ważnej Karty Mieszkańca będą mogli:

 • skorzystać z jedynego w powiecie wołomińskim podziemnego Parkingu Parkuj i Jedź (bez karty nie będzie można otworzyć szlabanu),
 • a jeśli są posiadaczami samochodów elektrycznych, to na tym parkingu, będą mogli doładować swoje samochody.

Nowa karta „Jestem z Ząbek” w formie karty zbliżeniowej bazuje na nośniku Warszawskiej Karty Miejskiej – więc można tam bez problemu wgrywać bilety okresowe ZTM (w przypadku karty wirtualnej nie jest to możliwe). Osoby korzystające z pociągów z przystanku PKP Ząbki w ramach oferty Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD mające prawo ulgi ZTM:

 • będą mogły od 1 września nabyć tańszy okresowy bilet ulgowy ZTM ważny na 1 i 2 strefę. Ulga będzie wynosić 33 proc. W ten sposób za bilet 30-dniowy pasażer, zamiast 90 zł, przy bilecie ulgowym, zapłaci jedynie 60 zł, a pozostałe 30 zł dopłaci Miasto.

Nowa karta mieszkańca będzie dokumentem uprawniającym do oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych PSZOK na ul. Zycha.

Udogodnienia dla partnerów

Dzięki systemowi informatycznemu, nadzorującemu uprawnienia użytkowników kart, każdy partner jak również kontrolerzy w autobusach będą mogli sprawdzić czy karta jest ważna oraz czy mieszkaniec nie wyczerpał limitu przyznanych ulg i bonusów.

Weryfikacja uprawnień będzie bardzo prosta. Będzie do tego potrzebny smartfon z dedykowaną aplikacją albo komputer z przeglądarką internetową. Partnerzy karty mieszkańca zyskają nowoczesne i elastyczne narzędzie do promowania swoich firm. Z niektórych ulg np. z ulgi na sterylizację zwierząt mieszkaniec będzie mógł skorzystać tylko raz w okresie ważności karty.

Dzięki nowemu systemowi dostęp do anonimowych statystyk, dotyczących korzystania z różnego rodzaju usług, liczby dostępnych i wykorzystanych bonów będą mieli dostęp partnerzy programu. Zyskają dzięki temu nowe narzędzie marketingowe, które pozwoli im zwiększyć liczbę klientów.


Punkt obsługi Karty Mieszkańca Jestem z Ząbek zlokalizowany jest  w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 wejście C vis-a-vis budynku straży miejskiej.

W związku z stanem epidemii prosimy osoby go odwiedzające o zachowanie odległości 2 m między osobami, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.Wniosek o wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek" osoba pełnoletnia

Wniosek o wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek" dla osoby uczącej się w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia

Wniosek o wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek" dla dzieci w wieku 6-18 lat