Informacja dla Rodzin Wielodzietnych z Miasta Ząbki

Obraz domyślny

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Ząbki nie będzie obowiązywała Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl. Zniżki przyznane na podstawie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl obowiązują do końca grudnia 2020 r.
O 1 stycznia 2021 r. rodziny wielodzietne zamieszkałe w Ząbkach pod wspólnym adresem będą mogły korzystać ze zniżek:

 • w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ząbki,
 • w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
 • w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury
 • w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki

okazując się Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek” łącznie z Kartą Dużej Rodziny wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

Powyższe zmiany wynikają z przyjętej w dniu 28 października 2020 r. przez Radę Miasta Ząbki Uchwały Nr XXXIII/307/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. Szczegółowy wykaz zniżek określony został w § 4a. 1. powyższej uchwały i przedstawia się następująco:

 1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ząbki;
 2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu
  i Rekreacji, nie więcej niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;
 3. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań
  w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;
 4. 50 % zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki, nie więcej jednak
  niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, przy czym zniżka nie przysługuje,
  gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole.


W związku z powyższym zachęcam Państwa do składania wniosków o wydanie Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” oraz Karty Dużej Rodziny, by od 1 stycznia 2021 r.
móc korzystać nieprzerwanie z dotychczasowych zniżek.

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” można złożyć poprzez stronę internetową jestemzzabek.pl, osobiście w Urzędzie Miasta, przy ul. Wojska Polskiego 10, wejście C vis-a-vis budynku straży miejskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej .

Informacje o karcie, niezbędnych dokumentach a także formularz wniosku o wydanie karty dostępny jest na stronie:

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-5/nowa-karta-mieszkanca-juz-od-25-maja

Wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wojska Polskiego 1 lub wysłać drogą elektroniczną
za pośrednictwem portalu Emp@tia. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny, w tym także formularz wniosku oraz wykaz załączników dostępne
są na stronie:

https://opszabki.pl/kdr

Z informacji zawartych na powyższych stronach internetowych Urzędu Miasta Ząbki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach będą Państwo mogli dowiedzieć się także o innych korzyściach płynących z posiadania Kart.

W załączeniu:

 • Uchwała Nr XXXIII / 307 / 2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 10884 z dnia 4.11.2020 r.
 • Uchwała Nr XXXIII / 308 / 2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.