Od czwartku 16.04 obowiązkowo zakrywamy usta i nos w miejscach publicznych.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2020-03/koronawirus-wazne-informacje/informacje/od-czwartku-16-04-obowiazkowo-zakrywamy-usta-i-nos-w-miejscach-publicznych/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W środę w godzinach wieczornych zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które nakłada obowiązek zasłaniania części twarzy (ust i nosa) za pomocą odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Obowiązek zakrycia ust i nosa obowiązuje nas od czwartku 16.04:

 • w środkach komunikacji publicznej (autobusach, tramwajach, pociągach, metrze)
 • w taksówkach oraz samochodach o ile współpasażerowie i kierowca są osobami niezamieszkującymi razem lub niegospodarującymi wspólnie (jak kierowca jedzie sam nie musi zakrywać twarzy).
 • w miejscach ogólnodostępnych m.in. na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) (nadal obowiązuje wymóg używania rękawiczek w czasie zakupów);
 • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568). (np. na terenach osiedlowych, korytarzach, na klatkach schodowych, w windach, w pomieszczeniach do gromadzenia odpadów, w garażach podziemnych).

Od obowiązku zakrywania twarzy zwolnieni są:

 • dzieci do ukończenia 4 lat
 • kierowca samochodu jeśli przemieszcza się samodzielnie lub z dzieckiem do 4 lat oraz kierowca i pasażerowie o ile zamieszkują razem lub prowadzą wspólne gospodarstwo;
 • osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa wyżej z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów (nadal obowiązuje wymóg zachowania 1,5 m. odległości pomiędzy stanowiskami pracy);
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub wykonujący przewóz osób na innej zasadzie pod warunkiem zapewnienia oddzielenia kierującego od przewożonych osób.
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierzy

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 •  organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

 Zużyte maseczki jednorazowe i rękawiczki należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Maseczki wielorazowe należy sterylizować wg. wskazań producenta, a w razie ich braku przez pranie w temperaturze min. 60 st. lub przez wypażenie.


Link do Rozporządzenia