Działania służb miejskich w czasie epidemii cd.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2020-03/koronawirus-wazne-informacje/informacje/dzialania-sluzb-miejskich-w-czasie-epidemii-cd/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

 Referat Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego informuje, że w dniu 08.04.2020r. zostało poddane dezynfekcji przejście dla pieszych, ścieżka rowerowa i klatki schodowe w tunelu miejskim pod linią kolejową.

Pragniemy również poinformować, że wczoraj powzięliśmy informację, że firma DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. mająca siedzibę w Wołominie, zadeklarowała chęć bezpłatnego przekazania płynu do dezynfekcji, gminom na terenie powiatu wołomińskiego. W odpowiedzi na powyższe wyraziliśmy chęć uczestnictwa w akcji i dzisiaj otrzymaliśmy pierwszy transport środka odkażającego. Zwiększyło to w znacznym stopniu możliwości służb miejskich w zakresie dezynfekcji. Na chwilę obecną przystosowaliśmy do mobilnej dezynfekcji, posiadany przez UM Ząbki sprzęt, dzięki czemu w ramach walki z koronawirusem opryskiwane będą główne ciągi piesze na terenie naszego miasta – w załączeniu prezentujemy krótki film. Środek używany do dezynfekcji jest na tyle bezpieczny, że powierzchnie zdezynfekowane mogą być używane przez ludzi, jak i zwierzęta, zaraz po aplikacji środka.Pragniemy także poinformować, że w systemie dwuzmianowym trwają prace porządkowe związane z mechanicznym oczyszczeniem jezdni dróg gminnych. W przeciwieństwie do okresu zimowego, w którego czasie koncentrowaliśmy się na utrzymaniu czystości jezdni dróg I kategorii, zostaną zamiecione ulice utwardzone dróg wszystkich kategorii utrzymania.