Spotkanie w ramach projektu SOCI@LL

Obraz domyślny

W dniu 13.05.2019 odbyło się spotkanie w ramach projektu „SOCI@LL-Whole School Social Labs-Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion”, w którym wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy ząbkowskich szkół podstawowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Ząbki oraz OPS-u.

Spotkanie było prowadzone w formie warsztatów, na którym zajmowaliśmy się tematem inkluzji społecznej.

Bardzo wszystkich dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne tego typu wydarzenia.