Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w celu świadczenia przez nie usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2019-1/organizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-dla-kadr-organizacji-pozarzadowych-wspierajacych-osoby-z-niepelnosprawnosciami-w-celu-swiadczenia-przez-nie-uslug-audytorskich-i-doradczych-na-rzecz-dostepnosci/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna FADO wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, planuje zorganizować szkolenia dla organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Szkolenie składać się będzie z 6 bloków tematycznych obejmujących różne zagadnienia.

Tytuł projektu to:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w celu świadczenia przez nie usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności.

Bloki tematyczne to:

Blok 1: audyty dostępności architektonicznej i poprawności dostosowań przestrzeni

Blok 2: audyty dostępności cyfrowej

Blok 3: transkrypcja nagrań dźwiękowych, napisy rozszerzone, napisy na żywo

Blok 4: audiodeskrypcja

Blok 5: przygotowywanie i montaż materiałów w PJM

Blok 6: tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia

Osobą do kontaktu jest Pan Konrad Galiński, jego dane znajdują się na stronie www.doradztwo.spoldzielniafado.pl