Podsumowanie bożonarodzeniowej zbiórki paczek świątecznych dla Kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2018-12/podsumowanie-bozonarodzeniowej-zbiorki-paczek-swiatecznych-dla-kombatantow-i-dzieci-z-kresow-wschodnich/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniach od 19 listopada do 1 grudnia w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Ząbki odbyła się zbiórka żywności, środków czystości, przyborów szkolnych oraz kartek świątecznych z życzeniami w której aktywnie uczestniczyli nasi mieszkańcy. Zebrane dary przewiezione zostały na Litwę, Białoruś i Ukrainę. Koordynatorem na miasto Ząbki była Pani Małgorzata Zyśk burmistrz miasta Ząbki.


Uroczystą galą podsumowano 11 grudnia w Ząbkach tegoroczną bożonarodzeniową akcję na terenie powiatu wołomińskiego stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej "Polacy Kresowym Rodakom Zbiórka Bożonarodzeniowa dla Kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich". Spotkanie odbyło się w dolnym kościele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, podczas którego nastąpiło uroczyste przekazanie darów dla naszych Rodaków na Wschodzie.


Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia idei zbiórki paczek przez Monikę Brzezińską koordynatora całej akcji w skali ogólnopolskiej. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych gości. Wśród licznego grona zaproszonych gości byli: wiceprezes stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK major Stanisława Kociełowicz ps. „Iskierka” – jedna z „Dziewczyn Wyklętych”, która spędziła osiem lat w sowieckim łagrze, Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, radny powiatu wołomińskiego Sławomir Pisarczyk, Jolanta Gorczycka przedstawiciel Solidarności Walczącej Mazowsze, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce Katarzyna Kamionka, Anna Winnicka - Kucharek z zespołu Szkół w Duczkach, Agnieszka Nemska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, Jolanta Murawska  koordynator zbiórki w Zielonce, Beata Krajewska dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 "Leśny Zakątek" w Ząbkach, Jolanta Salak dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 "Skrzat" w Ząbkach, Jadwiga Zygmunt przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, Irena Małyszczuk dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, Monika Stypułkowska wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach,  Młodzieżowy Wolontariat Szkolno- Parafialny „Otwarte Serca” z Wołomina, Młodzież z I LO PUL w Wołominie,  Małgorzata Zyśk burmistrz miasta Ząbki oraz Wojciech Gut zastępca burmistrza miasta Ząbki.


Następnie głos zabrała burmistrz miasta Ząbki Małgorzata Zyśk dziękując wszystkim za zaangażowanie i pracę podczas przygotowywania paczek, a przed wszystkim za pamięć o naszych rodakach na Kresach Wschodnich. Poseł na Sejm RP Piotr Uściński powiedział m inn. " Jestem przekonany głęboko, że ta pamięć, którą odczuwają osoby, które dostają takie paczki z Polski, pozwala im żyć taką nadzieją wolności". Kolejno głos zabrała major Stanisława Kociełowicz, która  podzieliła się swoimi wspomnieniami z lat młodości i pobytu na Syberii,  gdzie przebywała przez pięć lat.


Następnie odbyło się przedstawienie patriotyczne "Niepodległa" w wykonaniu  młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego w Ząbkach. Spektakl przygotowała pani Jagoda Żaboklicka. Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu "Polacy Kresowym Rodakom" Białoruś 2017.


Na koniec Pani Monika Brzezińska Koordynator Akcji „Polacy Kresowym Rodakom” oraz Vice Prezes Stowarzyszenia Major Stanisława Kociełowicz wręczyły  okolicznościowe dyplomy wolontariuszom i koordynatorom z podziękowaniami za zaangażowanie i udział w akcji.

Fotorelacja Bogdan Śladowski
https://www.facebook.com/pg/Zabkimiasto/photos/?ta...