Zaproszenie na obchody w Ząbkach -100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2018-11/zaproszenie-na-obchody-100-rocnicy-odzyskania-niepodleglosci/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Ks. Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach Andrzej Kopczyński wraz z Burmistrzem Miasta Ząbki Robertem Perkowskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Jackiem Romańczukiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach Agnieszką Piskorek i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach Ireną Małyszczuk, zapraszają na uroczyste obchody 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości w Ząbkach w dniu 11 listopada br.

Uroczystości będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem.

- godz. 10.00 msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach z udziałem pocztów sztandarowych,

- po mszy - złożenie kwiatów przez delegacje, pod pomnikiem Prymasa Wyszyńskiego ( przy kościele).

- ok. godz. 11.00 w dolnym kościele montaż słowno – muzyczny „Niepodległa” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

(ok. godz. 12.45 pod pomnikiem Bohaterów Ząbek i Drewnicy w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach kwiaty złoży Burmistrza Ząbek wraz z delegacją w imieniu Mieszkańców Ząbek)

- o godz. 13.00- Start XI Biegu Niepodległości. Biuro zawodów przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Harcerska 9 (dawne GP1). Start/Meta ul. Gajowa.
Mapa biegu:


- ok. godz. 14.15 - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, w budynku SP 1 na ul. Harcerskiej 9.

- ok. godz. 14.30 - wręczenie nagród zwycięzcom i udekorowanie ich medalami.

Plakat Bieg Niepodległości: